תנאי שימוש

תנאי שימוש

בכניסה לאתר לוי הריטאג' (להלן: "האתר"), את/ה ("המשתמש/ת") מסכימ/ה לכל התנאים וההגבלות הבאים.

גישה

אתר זה והשירותים המתוארים כאן הם אך ורק למטרות אינפורמטיביות, ואינם זמינים או מופנים לכל אדם הנמצא במדינה שבה שירותים אלה אסורים על פי החוק המקומי או שבה לוי הריטאג' אינה רשומה או מורשית לפעול.

אין הצעה; אין המלצה

המידע הכלול באתר זה, לרבות נתונים כספיים, דוחות, מחקרים, חוות דעת, דעות וכל מידע או תוכן אחר וכל מסמך שהורד מאתר זה או קישורים הכלולים באתר זה (יחד, "המידע") נועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה הצעה, המלצה, עצה או הזמנה להיכנס לכל עסקה או השקעה, לרבות אך לא רק רכישה ו/או מכירה ו/או החזקה בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים או להיכנס לכל התקשרות משפטית או אחרת.

לוי הריטאג' אינה מספקת ייעוץ השקעות, או ייעוץ משפטי, מיסויי, פיננסי או כל ייעוץ אחר באמצעות אתר זה. אין להסתמך על המידע כהמלצה או עצה ואין לבסס כל השקעה או החלטה כספית על המידע או על הדעות המובעות באתר זה.

אין התאמה

המידע, סקירות, מכשירי ההשקעה ושירותים המתוארים באתר עשויים שלא להתאים לך או שאינם זמינים. המידע אינו מותאם למטרות השקעה מסוימות, למצב כלכלי או לצרכים ספציפיים של כל אדם. לכל משקיע יש מטרות שונות ולכן עליו לחפש ייעוץ מקצועי נוסף ביחס לכל השקעה שתביא בחשבון את הנתונים, הנסיבות והצרכים הספציפיים של המשקיע. ביצועים קודמים אינם ערובה או אינדיקציה לתוצאות עתידיות. כל השקעה כרוכה בסיכונים ואינה ניתנת הבטחה כי יעדי ההשקעה או התשואה על ההשקעה יושגו במלואם או בחלקם.

קשרי לקוח 

שום דבר באתר זה לא ייצור קשרי לקוח בין המשתמש/ת לבין לוי הריטאג'. המשתמש/ת יכול/ה להיות לקוח/ה של לוי הריטאג' רק עם חתימה על הסכם חתום בכתב בינו לבין לוי הריטאג'.

דיוק המידע

המידע הזמין באתר זה מבוסס בין היתר על מקורות הנחשבים אמינים ועל הנחות שעשויות להשתנות או שלא להתממש. המידע מסופק "כמות שהוא" ועלול להכיל שגיאות או מחדלים או נתונים לא מעודכנים. לוי הריטאג' אינה מחויבת לעדכן את המידע או להסיר תוכן מיושן. לוי הריטאג' אינה מאמתת את המידע באופן עצמאי ואינה נותנת שום מצג או ערובה, ואינה נושאת באחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי איכות המידע או דיוקו.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים ("האתרים המקושרים"). הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור, אימות או המלצה של אתר כלשהו או על המידע הכלול בו. לוי הריטאג' אינה בודקת ולא מאמתת את המידע הנכלל באתר מקושר ואינה נושאת באחריות לתכניו, המלצותיו או הצעותיו. מעבר לכך, גישה ושימוש באתר מקושר כלשהו ייעשו באחריות המשתמש/ת בלבד.

העברה ואיסוף נתונים

אתר זה עשוי לאפשר למשתמשים להעביר או לגשת לנתונים או לתקשר עם לוי הריטאג'. המשתמש/ת מודע/ת לכך שהתקשורת באמצעות אתר זה אינה מאובטחת ונתונה להתערבות. לוי הריטאג' לא תישא בכל אחריות בקשר לכל נזק או הפרת סודיות כתוצאה מתקלות תקשורת באמצעות אתר זה.

לוי הריטאג' רשאית לאסוף מידע מהשימוש באתר זה לצורך שיפור חווית המשתמש והערכת אפקטיביות התקשורת. בעצם הגישה לאתר זה המשתמש/ת מסכימ/ה לאיסוף מידע זה.

אין אחריות

לוי הריטאג' ו/או החברות הקשורות אליה ו/או עובדיהן, הדירקטורים ו/או בעלי מניותיהן לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לכל אדם או צד כתוצאה מגישה או משימוש באתר זה, התכונות והמידע הכלול בו.

זכויות יוצרים, קניין רוחני

התוכן של אתר זה כפוף לזכויות יוצרים,
© 2018 – לוי הריטאג' בע"מ כל הזכויות שמורות.